Contact Us
 
Email:junweixin@szkingship.com
Tel:+86 0755 2585 7778          
Fax+86 0755 2585 7779
Address:Shenzhen Kingship Company Ltd, No.18C, Ming Shang Ge, Shengang Building, 2078 Bao An Nan Road, Luo Hu, Shenzhen, 518000, China